Chào mừng bạn đến web của chúng tôi

» nhiem hpv

hpv
HPV là một chủng loại siêu vi với hơn 100 loại siêu vi khác nhau trong đó có khoảng 40 loại có thể gây bệnh cho người với tên viết đầy đủ là Human papilloma virus. HPV-16 và HPV-18 là 2 loại HPV có độc lực mạnh có thể dẫn đến ung thư, còn HPV -1, HPV-2, HPV-6, HPV-11 là các loại mang ít độ ...
Xem thêm...