Đáp:

Chào bạn,

Bạn nên kiêng quan hệ hoặc thủ dâm trong vòng 3-5 ngày trước khi thử tinh trùng.

Thân mến,

Bs Huỳnh Văn Tiên.